miércoles, 10 de noviembre de 2010

Hoping, waiting.


I know I'm not beautiful,
but everyday I hope
you think that I am.

No hay comentarios:

Publicar un comentario